Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť FELICITA, spol. s r. o.

Fakturačná adresa:

FELICITA, spol s r.o.
9. mája 254/23
059 21 SVIT
Slovenská republika


Tel. čísla na predajne + e-shop:

OC FORUM POPRAD + e-shop: +421 919 048 630

ZOC MAX POPRAD: +421 905 922 543

A1 CENTRUM SVIT: +421 905 922 347

TURZOVKA: +421 948 305 225

OC NOVUM PREŠOV: +421 918 371 403

e-mail: felicita@felicita.sk

Zodpovedný vedúci: Barabas Bibiana

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok – piatok: 08:00 – 17:00 hod.) na uvedených kontaktoch.

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
Č.účtu/kód: 0491860952/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0004 9186 0952
SWIFT: GIBASKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 36482170
DIČ: 2020020442
IČ DPH: SK2020020442
Spoločnosť FELICITA, spol. s r. o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/7721 597

fax č.: 051/7721 596

Zápis v OR: Okresný súd Prešov
Oddiel Sro, vložka číslo: 13762/P